خوشم اومد 59 تعداد نمایش 2456 1397-04-21

چه اتفاقی می افتد در یک جلسه نوروفیدبک؟

در این ویدئو پیشرفته و ناتالی بیکر، روان درمانگر نیویورک، توضیح می دهد که چگونه نوروفیدبک کار می کند و چه اتفاقی در جلسه نوروفیدبک خواهد افت


neurofeedback نوروفیدبک