خوشم اومد 55 تعداد نمایش 2154 1397-04-21

چه اتفاقی می افتد در یک جلسه نوروفیدبک؟

در این ویدئو پیشرفته و ناتالی بیکر، روان درمانگر نیویورک، توضیح می دهد که چگونه نوروفیدبک کار می کند و چه اتفاقی در جلسه نوروفیدبک خواهد افت


neurofeedback نوروفیدبک