خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1906 1397-12-07

عوامل موثر در كنترل خشم كودكان

يكى از مشكلاتى كه والدين با آن روبرو هستند لجبازى كردن و پرخاشگرى كودكان است. اولين گام در حل اين مشكل اين است كه بررسى كنيم چرا كودك ما پرخاشگرى ميكند؟ در چه مواردى كودك ما لجباز ميشود؟ اگر والدين خود در محيط خانه بسيار عصبى و پرخاشگر هستند نمى توانند انتظار فرزندى آرام را داشته باشند چون كودكان از والدين خود اين رفتار را مى آموزند. پس والدين بايد بياموزند كه چگونه خشم خود را كنترل كنند و سپس اين امر را به فرزندان خويش انتقال دهند.


خشم سمانه بهزادپور