خوشم اومد 11 تعداد نمایش 1526 1397-12-07

آشنايى با علائم اختلال در خواندن

آيا كودك شما هنگام خواندن متنى تعداد زيادى از كلمات را اشتباه ميخواند؟ آيا كودك شما متن را بسيار كند ميخواند؟ آيا كودك شما در حين حرف زدن كلمات را پس و پيش ميگويد؟ آيا كودك شما در حين خواندن يك متن كلماتى را به آن اضافه و يا كم ميكند؟ اگر كودك شما اين علائم را دارد احتمالاً به اختلال در خواندن مبتلاست.


خواندن اختلال در خواندن