خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1520 1397-12-09

آپنه خواب در خانمها

آیا آپنه خواب یا وقفه تنفسی حین خواب در خانمها هم مشاهده میشود یا فقط مخصوص آقایان است؟ آپنه خواب یا وقفه تنفسی حین خواب در آقایان بیشتر دیده می شود مخصوصا در آقایانی که دارای اضافه هستند و یا سابقه خانوادگی دارند.


خواب آپنه خواب بهداشت خواب بیخوابی خروپف