خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1424 1397-12-10

پیامدهای خشکی دهان حین خواب

در اکثر موارد علت خشکی دهان هنگام خواب شبانگاهی این است که فرد از دهان نفس میکشد. و معمولا هنگامی رخ میدهد که راه هوایی بینی نتواند به اندازه کافی هوا را وارد کند و یا فرد انسدادی در راه مجاری هوایی داشته باشد.


دهان خواب خشکی خشکی دهان خشکی دهان حین خواب