خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1431 1397-12-13

روش برقرارى ارتباط موثر والدين با فرزندان

يكى از مهمترين روابط كودكان، ارتباط آن ها با والدين شان مى باشد. مشكلاتى از قبيل پرخاشگرى، لجبازى و در برخى موارد استرس و اضطراب كودكان ريشه در ارتباط آن ها با والدين شان دارد.