خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1539 1397-12-15

تاثير زوج درمانى در زندگى مشترك

زوج درمانى يكى از روش هايى است كه به زوجين كمك ميكند رابطه خود را بهبود بخشيده و تنش ها و تعارضاتى كه در رابطه آنها وجود دارد را به حداقل برسانند. زوج درمانى ميتواند به زوجينى كه تنش خاصى در رابطه شان ندارند كمك كند تا بتوانند كيفيت رابطه خود را بهبود بخشيده تا صميميت بيشترى در رابطه شان ايجاد شود. اين روش ميتواند به زوجينى كه داراى اختلاف در رابطه شان هستند نيز كمك كند تا بتوانند چرخه هاى ناكارآمد رابطه شان را بشناسند و رفتارهاى كارآمدترى داشته باشند و به خوبى رابطه شان را مديريت كنند.


رابطه زوج درمانى تاثير زوج درمانى