خوشم اومد 12 تعداد نمایش 1556 1397-12-19

مهارت گفتگوى موثر

يكى از اصلى ترين مهارت هاى يك رابطه مشترك مهارت گفتگوى سازنده مى باشد. اكثر زوجينى كه به مشاور مراجعه ميكنند در ايجاد يك گفتگوى سالم مشكلات بسيار اساسى و مهمى دارند. اگر زوجين نتوانند به راحتى با يكديگر گفتگو كنند قادر به ايجاد رابطه نخواهند بود و در نهايت در لاك سكوت فرو ميروند و در نتيجه مشكلات خود را بيان نميكنند. ولى اين بدين معنا نيست كه مشكلى وجود ندارد. اين امر ميتواند در نهايت به خلاء عاطفى و حتى طلاق عاطفى نيز منجر شود. زوجين بايد نحوه ى گفتگوى موثر را بياموزند تا بتوانند از تمايلات، خواسته ها و نارضايتى شان با شريك زندگى خود صحبت كنند.


گفتگو مهارت گفتگوى موثر گفتگوى زوجين مهارت گفتگوى موثر