خوشم اومد 13 تعداد نمایش 1526 1397-12-19

چرايى ضعف ارتباط والدين با فرزندان

يكى از موانعى كه باعث عدم ايجاد رابطه بين والدين و كودكان ميشود، مشكل عدم شناخت والدين از خود مى باشد. اگر والدين خود داراى استرس، اضطراب و خلق بد باشند نمى توانند رابطه ى با كيفيتى با كودك خويش برقرار كنند. پس به عنوان يك والد بايد راههاى مبارزه با استرس، كنترل خشم و كاهش اضطراب را بياموزيم.


رابطه رابطه والدين با فرزندان شناخت فردى