خوشم اومد 5 تعداد نمایش 150 1397-12-28 تاریخ انتشار:

فرق بين هدف و ارزش

هر فرد براى رسيدن به خواسته هايش بايد مسيرى را طى كند و در طى اين مسير بايد تفاوت بين هدف و ارزش را بداند تا پيمودن اين مسير آسانتر شود. وقتى شما هدف گذارى ميكنيد نتيجه اى كه بدست مى آيد برايتان بسيار مهم مى باشد ولى در ارزش ها نتيجه اهميت چندانى ندارد.


هدف ارزش تعيين هدف و ارزش روانشناس