خوشم اومد 3 تعداد نمایش 302 1398-01-04

دلايل نشخوار فكرى چيست؟

يكى از عواملى كه باعث بى انگيزه شدن و احساس افسردگى در افراد ميشود نشخوارهاى فكرى مى باشد. نشخوارهاى فكرى يعنى افراد دائماً در حال مرور گذشته يا نزديك زندگى خويش مى باشند. و در اين واكاوى دائماً به دنبال مقصر و يا علت ميگردند.


نشخوار