خوشم اومد 37 تعداد نمایش 1598 1398-01-08

دلايل اصلى گرفتگى صدا

يكى از مشكلات رايج در مراجعه به گفتار درمانى " گرفتگى صدا" مى باشد. دو نوع گرفتگى صدا وجود دارد: ١- در ابتداى روز بعد از بيدار شدن گرفتگى صدا براى فرد ايجاد ميشود كه به مرور زمان و با صحبت كردن كمتر ميشود كه علت اصلى آن رفلاكس و مشكلات گوارشى مى باشد. ٢- با صحبت كردن بيشتر شده و هر چه به انتهاى روز نزديكتر ميشويم اين گرفتگى صدا بيشتر مشاهده ميشود. اگر اين نوع گرفتگى حاد نباشد با يك استراحت صوتى فرد بهبود مى يابد.


صدا گرفتگى صدا علت گرفتگى صدا مضرات گرفتگى صدا گفتار درمانگر