خوشم اومد 11 تعداد نمایش 1397 1398-01-14

روش حل اختلاف نظر بين همسران

هر انسانى نيازها و ترجيحات فردى خود را دارا مى باشد كه پس از ازدواج ميتواند در تقابل با همسر خود قرار بگيرد كه باعث يك اختلاف نظر شود. اين نيازها در همه انسان ها با ظرف هاى مختلف كم و زياد وجود دارد. به عنوان مثال زنى كه نياز به عشق ديدن زيادى دارد با مردى ازدواج كند كه ظرف وجودى كمى براى عشق دادن دارد اين دو، بعد از مدتى دچار اختلاف ميشوند، چون خانم محبت كافى دريافت نكرده و آقا تصور ميكند تمام عشق خويش را صرف كرده است.


درمان اختلاف نظر زوجين