خوشم اومد 4 تعداد نمایش 40 1398-01-15 تاریخ انتشار:

چگونگى درمان آپنه خواب، دكتر راضيه رضوانى

يكى از شايع ترين بيمارى هاى خواب آپنه خواب مى باشد. آپنه خواب به دو صورت مى باشد: آپنه خواب انسدادى و مركزى در آپنه مركزى ارتباط مغز با عضلات دچار اختلال ميشوند. آپنه انسدادى شايع، از نوع مركزى مى باشد.


خواب آپنه خواب آپنه خواب مركزى آپنه خواب انسدادى