خوشم اومد 6 تعداد نمایش 1463 1398-01-27

بررسى دستگاه ضد خروپف

بسيارى از مراجعه كنندگان به متخصصين خواب اين سوال را دارند كه دستگاه ضد خروپف چيست؟ دستگاه ضد خروپف واژه عاميانه اى است كه ممكن است به هر دستگاه يا وسيله اى كه باعث كاهش خروپف شود اطلاق شود. ولى معمولاً براى دستگاه c_pap گفته ميشود. و يا وسيله اى كه راه هوايى در طول دم و بازدم روى هم قرار نگيرد و فرد دچار انسداد شود.


خروپف دستگاه ضد خروپف تاثير خروپف