خوشم اومد 6 تعداد نمایش 1407 1398-01-28

بايدها و نبايدهاى تست خواب

يكى از سوالات رايج مراجعين اين است كه اگر در شب تست خواب نتوانيم بخوابيم چه بايد كرد؟ اين اتفاق باعث ميشود كه تست خوابتان تكرار شود ولى در واقعيت احتمال وقوع اين اتفاق بسيار اندك ميباشد. اگر نكاتى را كه پزشك به شما يادآورى ميكند را رعايت كنيد حتماً تست خواب موفقى خواهيد داشت.


خواب تست خواب تست خواب موفق چگونگى تست خواب شرايط تست خواب