خوشم اومد 6 تعداد نمایش 1328 1398-01-28

چگونه ميتوان نظر ديگران را تغيير داد؟

ذهن انسان در برابر هر آنچه كه با فشار بخواهد به آن تحميل شود مقاومت ميكند. پس اگر مى خواهيد با استدلال كسى را تغيير دهيد بايد اين مقاومت را كاهش دهيد. راهكارهاى متفاوتى براى كاهش اين مقاومت وجود دارد: ١- با فرد مورد نظر همدلى كنيد ٢- جنبه هاى مثبت و منفى استدلال را به فرد گفته تا بتواند به ما اعتماد كند.


تغيير نظر تغيير نظر ديگران چگونگى تغيير نظر