خوشم اومد 6 تعداد نمایش 1545 1398-01-29

عوارض و خطرات تست خواب

تست خواب به دليل آنكه يك تست غير تهاجمى مى باشد يعنى هيچ سوزنى وارد بدن نميشود و هيچ سيگنال الكتريكى و مغناطيسى وارد بدن نميشود به همين علت اين تست عارضه خاصى براى فرد ندارد. تنها عارضه اى كه ممكن است تست خواب داشته باشد ايجاد حساسيت پوستى چسب هايى است كه در اين تست از آنها استفاده ميشود. اين حساسيت به راحتى و طى چند روز برطرف ميشود.


خواب تست خواب تاثير تست خواب