خوشم اومد 8 تعداد نمایش 1597 1398-02-02

اختلال اضطراب اجتماعى چيست؟

اگر بخواهيم در اين دنيا زندگى كنيم بايد با بسيارى از افراد در اطرافمان ارتباط برقرار كنيم اما برخى از افراد از انجام اين ارتباط عاجزند و يك سيستم انزوا را در پيش ميگيرند اين دسته از افراد از فوبياى اجتماعى رنج ميبرند. فوبياى اجتماعى چيست؟ فوبى يك ترس بسيار شديد مى باشد، افراد اكثراً از بسيارى از چيزها ميترسند ولى اين ترس به گونه اى نيست كه كاركردهاى روزانه شان را مختل كند. وقتى كه ترس خيلى شديد شود و مانع ادامه زندگى فرد شود به آن فوبيا ميگوييم كه فوبياى اجتماعى هم شامل آن مى باشد.