خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1473 1398-02-03

بررسى دلايل بى خوابى مزمن

علت بيخوابى هاى مزمن معمولاً اين است كه فرد زمينه بيخوابى را دارد يعنى شرايط لازم براى بيخوابى را دارد ،در زندگى فردى استرس دارد، دغدغه خاصى دارد ، داراى هيجانات مثبت در زندگى خويش است و يا داراى مريضى خاصى باشد و يكى ديگر از مواردى كه موجب بيخوابى مى باشد فرد استراتژى هاى خاصى را براى خود در نظر ميگيرد و به صورت خودآگاه و يا ناخودآگاه با بيخوابى خويش مبارزه ميكند. كه اين استراتژى ها بيخوابى را تشديد ميكند.


خواب