خوشم اومد 8 تعداد نمایش 9853 1398-02-17

بهترین روش کاشت مو با تکنیک جداسازی فولیکولار (FIT)

تکنیک استخراج واحد فولیکولار (FUE) یا تکنیک جداسازی فولیکولار (FIT) یکی از جالب ترین روش های مدرن ترمیم مو است. بر خلاف FUT (جراحی نواری) این تکنیک هیچ اسکار خطی را بر روی پوست پشت سر بیمار به وجود نمی آورد. تکنیک جداسازی فولیکولار (FIT) با استفاده از ابزار دقیق صورت می گیرد. واحدهای فولیکول مجزا با بیشترین مراقبت و دقت زیاد برداشته می شوند. پس از آماده سازی برش ها در منطقه گیرنده ، هر گرافت به طور هنرمندانه در منطقه گیرنده قرار می گیرد.

FUE یا تکنیک استخراج واحد فولیکولار چیست ؟ روش FUE یا تکنیک استخراج واحد فولیکولار چگونه انجام می‌شود ؟ ابتدا خط موها ومنطقه دریافت کننده علامت گذاری می‌شود و تعداد گرافت‌های مورد نیاز را محاسبه می‌کنیم سپس جراح منطقه اهدا کننده را مشخص می‌کند و بی حسی موضعی را اعمال می‌کنیم . محلول تامیسنس نیز به منظور برداشت بهتر گرافت‌ها به منطقه اهدا کننده تزریق می‌شود [ موسیقی ] هنگامی که پوست سر بیمار بی حسی شد ، گرافت‌ها به منطقه دریافت کننده منتقل می‌شوند. ارزیابی محل کاشت توسط پزشک و با استفاده از میکروپانچ انجام می‌گیرد. میکروپانچ دستگاهی است که با سرعت زیاد برای جدا سازی گرافت‌ها کار می‌کند. واحدهای فولیکولی به صورت دستی توسط دستیاران پزشک استخراج می‌شوند.

واحدهای فولیکولار استخراج شده. در یک دستگاه با درجه حرارت پایین تحت فشار پایین حفظ می‌شود. جراح منطقه دریافت کننده را با بیهوشی موضعی بی حس می‌کند [ موسیقی ] و حفره هایی در منطقه دریافت کننده به وجود می‌آورد [ موسیقی ] سپس واحدهای فولیکولی به صورت جداگانه در داخل شکاف‌ها قرار داده می‌شوند [ موسیقی ] زخم‌های ناحیه اهدا کننده در عرض یک هفته بهبود می‌یابد و پوسته هایی بر روی گرافت‌های کاشته شده. تشکیل می‌شود. ۱۰ روز بعد پوسته‌ها می‌ریزند [ موسیقی ] گرافت‌ها بین ۴ تا ۸ هفته پس از کاشت شروع به ریزش می‌کند [ موسیقی ] در ماه سوم رشد موها آغاز می‌شود [ موسیقی ] سپس نتیجه نهایی ۸ تا ۱۲ ماه به دست می‌آید و موها به طور کامل رشد می‌کنند .

تا مدتی هنگام کوتاه کردن موها جای زخم‌ها قابل مشاهده هستند


ترمیم مو- تکنیک جداسازی فولیکولار (FIT) - کاشت مو- پیوند مو- عوارض کاشت مو- مزایای کاشت مو- هزینه کاشت مو