خوشم اومد 5 تعداد نمایش 1379 1398-02-18

بررسى علائم بيخوابى

اگر ساعت خوابتان به دليل يك مهمانى مثلاً جابجا شده است و يا يك فيلم ترسناك ديده ايد و نتوانسته ايد بخوابيد شما با يك شب بيخوابى مشكل جدى بيخوابى نداريد كه بخواهيد به پزشك مراجعه كنيد. ولى اگر اين اتفاق حداقل سه بار در هفته تكرار شود و بيشتر از ١٥ دقيقه طول بكشد و هفته ها همراه فرد است بايد فرد به پزشك متخصص مراجعه كند.


خواب