خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1478 1398-02-18

علائم اختلال يادگيرى غير كلامى، دكتر رضوانى

هميشه در كودكانى كه رشد زبانى سريعتر از حد نرمال ديده ميشود خانواده از بابت طبيعى بودن عملكرد ذهنى كودك آسوده خاطر مى شوند و كودك از نظر ذهنى و يادگيرى مشكل خاصى ندارد اختلال يادگيرى غير كلامى، اختلالى است كه در كودكانى ديده ميشود كه زودتر از سن تقويمى شان شروع به صحبت ميكنند ولى در مهارت هاى ديگر از جمله سازمان دهى بينايى و فضايى، مهارت هاى روانى_ حركتى، ادراكات لامسه و در درك مهارت هاى اجتماعى دچار اختلال هستند. كودك دچار اين اختلال نميتواند اعمال، رفتار و حركاتش را به خوبى جهت دهد. و بين اعمال و حركاتشان هماهنگى وجود ندارد.


يادگيرى