خوشم اومد 4 تعداد نمایش 1502 1398-02-18

بررسى ارثى بودن خروپف !

ژنتيك در خروپف بسيار موثر مى باشد و معمولاً افرادى كه خروپف ميكنند در نسل قبلشان افرادى با همين ميزان مشكل و يا بدتر وجود داشته است. ولى اين حقيقت هم وجود دارد كه خروپف با افزايش سن بيشتر ميشود زيرا تمام فاكتورهاى موثر در ايجاد خروپف با افزايش سن بيشتر ميشوند.


خواب خروپف خروپف ارثى درمان خروپف خرخر