خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1718 1398-02-18

مهم ترين علل اصلى تعارض بين زوجين

يكى از عواملى كه باعث ايجاد سوء تفاهم در بين زوجين ميشود برداشت هاى متفاوت آنها از صميميت مى باشد. صميميت يعنى فرد انديشه ها، احساسات و تفكرات خود را به خوبى بشناسد و آن را در اختيار ديگران قرار دهد. شاخصه اى به نام " منطقه پيوند جويى" وجود دارد كه نشان ميدهد هر آدمى با چه مقدار از صميميت با ديگران احساس راحتى خواهد داشت. اين منطقه در آقايان با خانم ها متفاوت است.