خوشم اومد 5 تعداد نمایش 1454 1398-02-18

انواع روش هاى تشخيص صداى افراد آشنا، دكتر رضوانى

چگونه مغز ما ميتواند افراد آشناى پيرامون مان را شناسايى كند؟ معمولاً انسانها براى شناسايى افراد پيرامونشان از دو راهكار استفاده ميكنند: راهكار ديدارى يا راهكار شنيدارى. چهره فرد را مى بينيم و آن فرد را تشخيص ميدهيم و يا اينكه از طريق شنيدن صداى فرد متوجه ميشويم آن كسى كه پشت تلفن در حال صحبت با ماست چه كسى است. در بين ما انسانها افرادى هستند كه از پشت تلفن نمى توانند صداى افراد آشنا را تشخيص دهند مثلاً نمى توانند تشخيص دهند كسى كه با آنها تماس گرفته چه كسى است. صداى افراد به نوعى امضاى منحصر به فرد اشخاص است.


صدا تشخيص صدا صداى افراد آشنا تشخيص صداى افراد آشنا