خوشم اومد 10 تعداد نمایش 1502 1398-02-19

تست خواب در منزل

تست خواب را ميتوان در منزل انجام داد و براى برخى از افراد تست خواب در منزل توصيه مى شود ولى در اغلب مواقع انجام تست خواب در كلينيك ارجح مى باشد. يكى از مزيت هاى تست خواب در منزل اين است كه فرد همان جاى هميشگى خود ميخوابد. همچنين هزينه كمترى نسبت به تست خواب در كلينيك دارد.


خواب تست خواب فوايد تست خواب تاثير تست خواب چگونگى تست خواب