خوشم اومد 6 تعداد نمایش 1450 1398-02-19

اشتباهات رايج والدين در تربيت فرزند

چهار خطايى كه ممكن است در فرزندپرورى رخ بدهد و ممكن است باعث ايجاد مشكلات رفتارى در كودك شود عبارتند از: ١- والدين در برخى موارد رفتار خوب فرزندانشان را ناديده مى گيرند و به آنها پاداش نمى دهند. ٢- والدين كودك را به خاطر رفتار خوبى كه انجام داده ناخواسته تنبيه مى كنند. ٣- والدين ناخواسته در بعضى مواقع به كودك بخاطر رفتار بدش پاداش مى دهند و باعث مى شود كه در آينده اين رفتار ادامه يابد. ٤- در بعضى موارد رفتار بدى كه كودك انجام مى دهد را والدين بدون تنبيه مى گذارند.


تربيت فرزند فرزند فرزندپرورى روش فرزندپرورى