خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1434 1398-02-20

اختلال يادگيرى چيست و علائم آن، دكتر رضوانى

اختلال يادگيرى از نوع خواندن و نوشتن مى باشد وقتى كه فرزند ما ميخواهد جمله سازى كند يا از روى متن بخواند، ديكته يا انشاء بنويسد مشكلات زيادى را در كدگذارى و كدگشايى حروف در آن نوشته ها دارد تعدادى از اين بچه ها از دسته افرادى هستند كه در كودكى تاخير زبانى داشتند و يا وقتى كه نوزاد بودند آواسازى شان خيلى پايين بوده است. وقتى كودكى در سن پايين و يا نوزادى آواسازى كمى دارد و يا در ٩ ماهگى، ١٢ ماهگى اولين كلمات را بيان نمى كنند پس حتماً بايد ارزيابى از فرزند خود داشته باشيد.


يادگيرى اختلال يادگيرى