خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1409 1398-02-23

درمان هايى براى اختلال وسواس كندن مو

وسواس كندن مو نوعى از وسواس است كه فرد در آن ميل بسيار زيادى به كندن موى خود دارد. موهاى مختلف در جاهاى مختلف بدن. معمولاً اين ميل بدين گونه است كه حسى شبيه خارش و ناآرامى درون بدن ايجاد مى شود و تا فرد كارى را در مقابل آن انجام ندهد آرامش پيدا نخواهد كرد. به همين علت اكثراً موهاى ابرو، موهاى پشت سر و كنار گوش را به كرات مى كنند.


درمان وسواس كندن مو