خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1468 1398-02-23

نور و تاثير آن بر خواب

كمتر كسى به اين نكته دقت مى كند كه نورى كه در هنگام صبح موقع بيدار شدن به چشم ما ميخورد بر روى خواب ما تاثير ميگذارد. اگر ما در اتاقى بخوابيم كه صبح در معرض نور شديد قرار داشته باشيم باعث ميشود خواب فردا شب ما نيز مختل شود. چون اين اتفاق باعث ميشود بدن ما ريتم خواب و بيدارى درستى را تشكيل ندهد و ما متوجه زمان روز و شب نشويم. توصيه ما اين است كه اتاقى با نور مناسب به شما براى داشتن خواب خوب كمك ميكند.


خواب نور بهداشت خواب تاثير نور بر خواب