خوشم اومد 62 تعداد نمایش 2266 1397-06-04

الکترومیوگرافی (EMG)

الکترومیوگرافی (EMG) یک آزمایش سرپایی است که با ارزیابی سلامت عصبی و عضلانی در تشخیص بیماری کمک می کند. در طی آزمایش یک سوزن به عضله وارد می شود


نوار_عصب نوار_عضله نوار_عصب_عضله تست_نوار_عصب