خوشم اومد 77 تعداد نمایش 77280 1397-06-04

آپنه انسدادی خواب (OSA) | علت خرخر و عوارض خروپف | کلینیک آپنه خواب جایروس | کلینیک خروپف

این ویدیو نشان دهنده علت و اثرات بالقوه خروپف و در نتیجه آپنه انسدادی خواب است. به طور کلی، یک مطالعه خواب یا پلی سومنوگرافی توسط یک پزشک مراقبت های اولیه یا توسط یک متخصص جهت تایید تشخیص آپنه انسدادی درخواست می شود. درمان آپنه انسدادی ممکن است شامل استفاده از یک دستگاه "CPAP" برای کمک به نگه داشتن یک راه هوایی بی وقفه باز در طول خواب باشد. کلینیک خواب جایروس دکتر مصطفی امیری فوق تخصص اختلالات خواب از اسپانیا


تست_خواب آپنه انسدادی خواب تست خواب مطالعه خواب خواب پلیسومنوگرافی خرخر خروپف کلینیک_خروپف آپنه