خوشم اومد 4 تعداد نمایش 3694 1398-04-21

درمان نوین نوروفیدبک در جایروس کلینیک

نوروفیدبک روشی بسیار نوین برای درمان طیف وسیعی از اختلالات از جمله اختلالات یادگیری است.

هر چیزی که فکر می‌کنیم. احساس می‌کنیم و انجام می‌دهیم. نتیجه فعالیت میلیاردها نورون‌ها در مغز ما است و نتیجه این فعالیت باعث ایجاد EEG یا امواج مغزی می‌شود که ما می‌توانیم. اندازه گیری کنیم. تحقیقات نشان می‌دهد می‌توان. با آموزش این امواج مغزی باعث بهبود عملکرد مغز شد. این درمان نوروفیدبک نامیده می‌شود . نوروفیدبک جدید نیست ، سابقه آن بازمی گرددبه دهه ۱۹۵۰ و استفاده ناسا از آن برای اولین بار برای آموزش فضانوردان و آنها هنوز هم از آن به عنوان بخشی از برنامه‌های آموزشی خود استفاده می‌کنند . در کلینیک ما از نوروفیدبک برای کمک به مردم استفاده می‌کنیم تا بهترین عملکرد خود را انجام دهند ، اما ما همچنین از یک نوروفیدبک جدیدتر بازخورد جدیدتر برای کمک به افراد با شرایط مانند اختلال ADHD اضطراب ، افسردگی ، درد مزمن و میگرن استفاده می‌کنیم .

بنابراین ، چگونه نوروفیدبک کار می‌کند ؟ این کار شبیه تربیت سگ است اگر من یک توله سگ داشتم و او همیشه در حال پارس کردن بود. بیشتر ما می‌فهمیم که این به خاطر ساختار مغز توله سگ است که او پارس می‌کند و اگر می‌خواهم که توله سگ پارس نکند. نیاز به تغییر مغز توله سگ دارم . بیشتر ما می‌دانیم که فقط باید. آن را آموزش دهیم. بهترین کار این است که توله سگ از خیلی نزدیک تماشا کنید اما هر بار بیشتر پارس می‌کند. آن را مجازات کنید و هر بار که کمتر پارس کرد. به او کلی پاداش بدهید. برای تغییر مغز توله سگ و مجبورکردن توله سگ برای ترک پارس کردن ، اگر من بیشتر ازاینکه مجازات کنم.

پاداش بدهم اگر بازخورد آنها را در زمان واقعی ارائه دهم و اگر در کارم مداوم باشم . نوروفیدبک درست مثل این کار می‌کند . بنابراین ، چگونه نوروفیدبک در کلینیک انجام می‌شود ؟ قطعا هر کیس متفاوت است اما در اصل همه چیز بسیار مشابه است. با استفاده از اندازه گیری دقیق ما به سادگی یک یا دو برچست چوبی به سر وصل می‌کنیم. به آن بخشی از مغز که ما نیاز داریم. آموزش دهیم . همه چیز بسیار آرام انجام می‌شود و این برچسب‌ها متصل به یک رابط کامپیوتر است که فعالیت امواج مغزی را اندازه گیری می‌کند . زمانی که رابط کامپیوتر نشان می‌دهد که مغز به درستی کار می‌کند. بیمار جایزه می‌گیرد و DVD که آنها تماشا می‌کنند.

تا حدی روشن‌تر و صدایش بلندتر است و اگر مغز کارش را خیلی خوب انجام ندهد ، DVD فورا تاریک و بی صدامی شود . این بازخورد در زمان واقعی داده می‌شود و مغز شروع به تغییر می‌کند. با سرعت خیلی زیاد اغلب در عرض چند ثانیه . نوروفیدبک بسیار ساده به نظر می‌رسد و در عمل هم همینطور است . مغز همه این کارها را درجلسات آموزشی که ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول می‌کشد. انجام می‌دهد. هر کیس متفاوت است اما در بیشتر موارد توصیه ما یک دوره ۲۰ جلسه‌ای آموزشی در کلینیک است . که افراد معمولا دو یا سه بار در هفته آموزش می‌بینند . پس از آن ما ( فرایند را ) قطع و دوباره ارزیابی می‌کنیم .

و آموزش را بیشتر ادامه می‌دهیم اگر نوروفیدبک لازم باشد . نوروفیدبک می‌تواند. مغزت را عوض کند و می‌تواند. کمک کند. زندگی ات را تغییر دهی .


نوروفیدبک