خوشم اومد 7 تعداد نمایش 4075 1398-05-21

چه کسانی نباید بوتاکس کنند

ضررهای بوتاکس برای افرادی با شرایط ... به نقل از مرکز تخصصی برکه شمال تهران اینستاگرام مرکز برکه: berkelyzerr وبسایت برکه: www.tehranskin.com


عوارض بوتاکس در درازمدت، بوتاکس ضرر دارد؟