خوشم اومد 7 تعداد نمایش 949 1398-05-28

راه هایی برای متوقف کردن خروپف

علت خرو پف کردن در خواب

استوریا یک مشکل بسیار شایع است. بیان می‌کند که این امر در اثر لرزش در بدن ایجاد شده است. بافتهای نرم قسمت هوایی فوقانی از راه هوایی که از صدا عبور می‌کند. آن قسمت پشت گلو را قفل می‌کند. قسمت دیگری که توسط عضله در آنجا هیچ استخوانی وجود ندارد. ماهیچه‌ها به طور طبیعی می‌خوابند. بی عیب و نقص و در نتیجه نتیجه‌ای حاصل می‌شود که نفس کشیدن و بیرون آمدن آن بافت را ارتعاش می‌کند و خروپف خرخر کردن برای بیشتر افراد پدیده‌ای عذاب آور است. نکته مهم در مورد آن این است که ۲۰٪ افرادی که در واقع خروپف می‌کنند. آپنه خواب دارند. واین یک پدیده بد خیم است .

از کارهایی که می‌توانید. در مورد خروپف و … انجام دهید تنها و مهمترین چیزی که می‌توانید. امتحان کنید و انجام این کار است که با وزن کم کردن که وزن باعث کاهش چربی اضافی در آن می‌شود. در نتیجه بافت کمتر باشد. بهتر است. وشما میتوانید. آنرا امتحان کنید . وقتی شماسینوس دارید. پس نفس زدن شما سخت‌تر میشود و دریافت هوای داخل و خارج سخت‌تر است. بینی شما و در نتیجه بافت بیشتر ارتعاش می‌کندوباعث خروپف میشود. پس کاری که میتوانید. انجام دهید. پاک کردن سینوسها است و سینوس‌های شما یا با داروها یا در واقع با جراحی می‌توانید. انجام دهید. برای کاهش خروپف میتوان.

به پهلو خوابید همچنین در بعضی مواقع باید. بالشت خودرا تغییر داد اما اینها موقتی هستند. خوابیدن روی پشت یا هنگام خوابیدن روی شکم ، خرو پف را شدید‌تر میکند. وراه تنفس هوایی را که می‌گیرد وقتی به پهلوهستید ، کمتر لرزش می‌کنید یا بر روی شکم خود ویا به جای اینکه به پشت بخوابید میتوانید. به پهلو بخوابیدو برای نجات از خرخر شما میتوانید. از نوارهایی استفاده کنید که این نوارها اساساً بینی را باز می‌کنند. وتنفس راحت‌تر است و در نتیجه جریان هوا را بهبود می‌بخشد و باعث می‌شود که راحت‌تر بخوابید. وبهتر از طریق آن راه هوایی فوقانی بهتر ودر نتیجه شما در خواب خروپف کمتری را احساس می‌کنید.

اکثر کلینیک‌ها به درمان خرو پف میپردازندو هدف خود را در این زمینه بهبود میبخشند تا خروپف را از بین ببرند. برای درمان آن ، پس به کلینیک می‌روید تا بطور خودکار خروپف را از بین ببرد. به خوبی آپنه خواب توسط انها درمان شود. دستگاهی بنام CPAP دستگاه CPAP مخفف است. برای فشار مستمر راه هوایی است که این در واقع ماسک است که به بینی و گاهی اوقات بالای بینی و دهان به برخی لوله‌ها وصل می‌شود. ویک دستگاه کوچک در اندازه یک پوستر است و این دستگاه هوای تحت فشار تولید می‌کند که فشار از طریق لوله است که راه هوایی تنفس را باز میکند و آپنه را از بین می‌برد.

وخرو پف از بین میرود