خوشم اومد 4 تعداد نمایش 946 1398-06-05

عصب شناسی چیست؟

عصب شناسی چیست؟

از هر شش نفر یک نفر تحت تأثیر بیماری‌های سیستم عصبی است و توسط یک متخصص مغز و اعصاب درمان می‌شود اما می‌دانید. آنچه یک متخصص مغز و اعصاب واقعاً انجام می‌دهد. متخصصان مغز و اعصاب در این زمینه میتوانند. به رشد کمک کنند. انواع شرایط موثر بر سیستم عصبی مرکزی که اینها شامل بیماری هایی مانند سکته مغزی ، بیماری صرع ، بیماری اسکلروز آلزایمر ، پارکینسون تومورهای مغزی و بسیاری از بیماری‌های دیگراست. کمک کنند . افزایش تعداد مؤثر آزمایشگاه و تحقیقات بالینی بسیار مهم است . روش‌های درمانی بسیار زیادی که چشم انداز بسیاری از متخصصان مغز و اعصاب را بهبود می‌بخشد. بیماری‌ها از جمله داروهای جدید فن آوری‌ها و پیشرفت‌های دیگر برای درمان سکته مغزی که علت اصلی ناتوانی و … هستند.

چهارمین علت اصلی مرگ در ما که امروزه غوغا میکند. لخته شدن خون در مغز است و دستگاه‌های بازیابی لخته آورده اند. متخصصان مغز و اعصاب به به بهبود بیماران کمک میکنند. در اتاق اضطراری مثل مجموعه رادیولوژی در ICU مشغول به کار هستند. آنها به بهبود بیماری‌های زیادی کمک میکنند. وبه پیشرفت درمان‌های عصب شناسی در ۱۰ سال گذشته ۹۲ داروی جدید تأیید شده است. برای بیماریهای عصبی شامل ۱۳ برای صرع ۵ برای بیماری اسکلروز تایید شده است وداروها و امکانات بسیار را برای بیماران آماده میکنند. ژن جدید و آنزیم بی سابقه‌ای جایگزین روشهای درمان شده اند بیماریهایی که قبلاً کشنده بودند. با پیشرفت‌های قابل توجه زندگی را برای بیماران تغییر داده اند .

همچنین زمینه عصب شناسی تغییر کرده است. برای بیماری پارکینسون روش‌های جراحی توسط کامپیوتر تحریک مغز قابل برنامه ریزی و دستگاهها یی برای واگ صرع شدید محرک‌های عصبی و مغز تدارک دیده اند. متخصصان مغز و اعصاب پزشک اصلی هستند. وآنها قشر زحمت کش هستند. متخصصان مغز و اعصاب از همه جامعه واقعا مهم ترند و این تخصص فراگیر بهترین جا در دنیا را دارد . دانشگاهیان و تحقیقات عملی خصوصی به کمک متخصصان مغز و اعصاب به تحقیق درباره بیماران وعلت بیماری و مراقبت با کیفیت بالا و کافی به تحقیق و پیشرفت کار ادامه می‌دهند. درمان برای بیماران از طریق اقدامات سازمان‌ها و ارگانها امکان پذیر است . متخصصان مغز و اعصاب هم در داخل کار می‌کنند و هم خارج از کلینیک .

به خاطر کمک به بیماران در هر دو مکان مشغول به کارند . تحقیقات پیشگامانه درمان‌های جدید شگفت انگیز راآماده کرده اند ، و ما می‌خواهیم. گروه متنوع از بهترین و درخشان‌ترین دانشجویان پزشکی باشیم تا بتوانیم. در هر زمینه اطلاعات بیشتر در مورد زمینه جدید عصب شناسی را دریابیم .


مغزواعصاب