خوشم اومد 4 تعداد نمایش 969 1398-09-12

تمرین تقویت بلع

این تمرین و دیگر تمرین ها فقط باید به دنبال توصیه از یک متخصص گفتار درمانی واجد شرایط انجام شود.

بلع پرفشار وانمود کنید که یک غذای بزرگ در گلوی شما گیر کرده …هنگام فشردن قسمت پشتی ، محکم قورت دهید. ده بار تکرار کنید. طبق دستور گفتاردرمانگر خود زمان اجرای این تمرین به عنوان بخشی از درمان خود توصیه می‌شود. حداقل یک تمرین حرکتی حنجره را انجام دهید. راضیه رضوانی . . گفتاردرمانگر . جایروس کلینیک


therapidia therapidia