خوشم اومد 7 تعداد نمایش 382 1398-09-12

نارسا خوانی

آسیب شناس گفتار و زبان (گفتاردرمانگر) ، کارشناس در حیطه ارزیابی و درمان زبان گفتاری و نوشتاری می باشد.


مشکل خواندن- اختلال یادگیری- دیکته