خوشم اومد 3 تعداد نمایش 800 1398-09-13

نارساخوانی: چه بخش هایی از مغز در نارساخوانی تاثیر می گذارد؟

نارساخوانی به دلیل مشکل در لوب تمپورال چپ مغز است . این ناحیه در پشت گوش قرار دارد. مرکز یادگیری زبان برای خواندن و هجی کردن است. با مناطق بینایی در ارتباط است که باعث تطابق شکل دیداری حروف با صداهای شنیده شده می گردد. دکتر راضیه رضوانی گفتاردرمانگر جایروس کلینیک

مهم است که بدانیم که نارساخوانی ریشه در مسیری که مغز شکل می‌گیرد دارد. جهش ژنی اثر بر رشد لوب گیجگاهی چپ مغز که پشت گوش است می‌گذارد. این ناحیه از مغز به طور خاص مربوط به زبان است. با سیستم بینایی در ارتباط است بنابراین در مورد یادگیری زبان برای خواندن و هجی کردن این ناحیه که حروف را می‌بیند و روی صداهای گفتاری تطبیق میدهد. دچار مشکل میشه و نارساخوانی برجای میگذارد


dyslexia نارساخوانی - گفتاردرمانی